Om ossSpeil forlag ble etablert i 2021 av Mikail Adampour og Jakob Fort. Vår visjon er å produsere litteratur som kan treffe bredt og dypt. Første utgivelsen var en diktsamling om vår tids største trussel - klimakrisen. Videre vil forlaget fortsette å produsere historier som engasjerer, inkluderer og utfordrer.

jakob@speilforlag.no

© 2023 BY SPEIL FORLAG